BE TAXI & PHÙ ĐỔNG TAXI-THÀNH VIÊN LIÊN MINH TAXI VIỆT

EMDDI là nền tảng công nghệ điều vận xe trực tuyến hoạt động theo một mô hình hoàn toàn mới, cung cấp nền tảng công nghệ cho các công ty taxi độc lập. Đây cũng là nền tảng vận tải công nghệ có quy mô và phạm vi hoạt động lớn nhất Việt Nam với sự tham gia của nhiều công ty vận tải hàng đầu tại hơn 40 tỉnh, thành phố.

Tháng 12/2020, Be Group ký kết hợp tác với EMDDI triển khai kế hoạch mở rộng dịch vụ liên kết đặt xe taxi trên ứng dụng và ra mắt dịch vụ beTaxi. Nhờ các kế hoạch liên kết và mở rộng dịch vụ, beTaxi đã xuất hiện ở 28 tỉnh thành trên cả nước, giờ đây khách hàng thuận tiện đặt xe taxi trên ứng dụng của Be.

Đặt xe Taxi Phù Đổng qua kênh ứng dụng Liên minh  Taxi Việt – BeTaxi -Emddi

PHUDONG TAXI&CAR +024.62.66.66.66 +024.32.66.66.66 -GỌI LÀ CÓ XE

 

Bài Viết Liên Quan